36V 13 Ah Hailong Style Battery

$549.00

36V – 13 Ah Hailong Style Battery

Volts

36, 48

Ah

10, 11.6, 12.8, 13, 13.6, 14, 14.5, 15, 16, 17, 17.4, 17.5, 17.5, 20.4, 21

Dimension

365x90x90, 370x110x90

Battery Brand

Chinese, Samsung, Panasonic, LG

Top